erb obce

Obec Remetské Hámre

Symboly obce

22.07.2021

Erb obce Remetské Hámre

Erb

Blazón  erbu

V červenom štíte tri vedľa seba postavené strieborne kladivá so zlatými rukoväťami,ovenčené zdola dvoma striebornými vavrinovými ratolesťami so zlatými plodmi .   

 

Vlajka obce Remetské Hámre

Vlajka

Blazón vlajky

Vlajka obce pozostáva zo sedem podĺžnych pruhov vo farbe žltej(1/10),červenej(2/10),bielej(1/10),červenej(2/10),bielej(1/10),červenej(2/10) a žltej(1/10).Vlajka má pomer strán 2:3 a je ukončená troma cípmi, tj. dvoma zástrihmi,siahajucími do tretiny listu vlajky.

Súvisiace články

Geografia a demografia
História obce
Kultúrne pamiatky
Pomník padlých partizánov v 2.svetovej vojne
Významné osobnosti