erb obce

Obec Remetské Hámre

PSLaP Remetské Hámre

26.09.2021

PSLaP Remetské Hámre

 6.5.2020 , Zmluva o dielo č.1/2020, INŠTALA CENTRUM s.r.o - Vytvorenie náučného chodníka- Spoznaj Náš les

 


 

16.8.2019.Pozemkové spoločenstvo lesov a pasienkov Remetské Hámre zverejňuje výzvu na predkladanie ponuky-Remetské Hámre-Športovo relaxačný areál-vstup do CHKO Vihorlat-pozri Úradná tabuľa/Výzvy

28.8.2019.Zmluva o dielo č.2 ,VASOTRADE,s.r.o -Remetské Hámre-Športovo relaxačný areál-vstup do CHKO Vihorlat

 


 

28.5.2019.Pozemkové spoločenstvo lesov a pasienkov Remetské Hámre zverejňuje výzvu na predkladanie ponuky Obnova starej nádrže -pozri Úradná tabuľa /Výzvy

Obnova starej nádrže -fotogaléria

Zmluva o dielo č.1, VASOTRADE, s.r.o -Obnovenie starej nádrže

 


Brigáda na starej nádrži organizovaná v spolupráci s obcou dňa 3.8.2019

IMG_1460.jpg

 IMG_1455.jpg

 IMG_1450.jpg

IMG_1445.jpg

IMG_1441.jpg

Súvisiace články

TJ Tatran Remetské Hámre
Turisticky klub Okna