erb obce

Obec Remetské Hámre

Vyhradené miesta

18.12.2023

Okresný úrad Košice ,odbor starostlivosti o životné prostredie 

Oznámenie o zverejnení vyhradených miest na území prírodnej rezervácie Vihorlastký prales, Chránenj krajinnej oblasti Vihorlat, Územie európskeho významu Morské oko a v Chránenom vtáčom území Vihorlatské vrchy.

Oznámenie

Formulár

Mapa