erb obce

Obec Remetské Hámre

Ochrana životného prostredia

30.09.2021

Marec 2020 - Rekultivácia starej skládky komunálnych odpadov v obci.

Od jesene 2019 do jari 2020 obec na vlastné náklady zabezpečila likvidáciu starej čiernej skládky komunálnych odpadov.Zmiešaný komunálny odpad bol zlikvidovaný spoločnosťou Fúra s.r.o. a nebezpečný odpad (azbestová krytina) spoločnosťou Marius Pedersen,ktorá má oprávnenie na likvidáciu tohto druhu nebezpečného odpadu.

 

Fotogaléria:

IMG_2258.jpg

 

 IMG_2255.jpgIMG_2250.jpgIMG_2264.jpg

Súvisiace články

Biologický rozložiteľný odpad