erb obce

Obec Remetské Hámre

Kultúra a šport

13.10.2021

Jenou z funkcií obce je starostlivosť o športové a kultúrne zariadenia vo vlastníctve obce a vytvárať podmienky pre kultúrnu a športovú činnosť obyvateľov obce.

Za posledné roky obec z vlastných prostriedkov postavila na obecnom ihrisku nové šatne ,ktoré sú v užívaní športového klubu TJ Tatran Remetské Hámre.V roku 2020 obec financovala výstavbu prípojky vody z vlastného vrtu tak ,aby klub splnil podmienky Slovenského futbalového zväzu a mohol v súťaži pokračovať.

Obec každoročne dotačne podporuje zo svojho rozpočtu činnosť TJ Tatran Remetské Hámre .V roku 2021 bola dotácia športovému klubu z dôvodu pandémie Covid 19 znížená na sumu 1000,- eur.

 

Fotoalbum k článku