erb obce

Obec Remetské Hámre

Významné osobnosti

05.09.2021

Do histórie obce Remetské Hámre sa významnou mierou zapísali gróf Ladislav Széchényi(1879-1938) so svojou manželkou Gladys Vanderbilt(1886-1965).  

Dňa 27.januára 1908 sa v New Yorku konala svatba,kde si uhorský gróf Ladislav Széchényi vzal za manželku členku významnej americkej prominentnej rodiny Gladys Vanderbilt.Ešte v tom istom roku si novomanželia kúpili v chotári Remetské Hámre približne 4 tisíc hektárov pozemkov z ktorých väčšinu pokrývali lesy.Zo začiatku rodina bývala v Strážskom a neskôr sa presťahovala do Remetských Hámrov.V roku 1922 bol gróf vymenovaný za maďarského veľvyslanca v USA a v diplomatických službách pôsobil až do roku 1935.Počas tohto obdobia sa Remetské Hámre stáli letnou rezidenciou rodiny.Letné sídlo rodiny nazývané"starý kaštieľ"v roku 1931 vyhorelo.Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt kastiel remetske hamreOnedlho na jeho mieste postavili nový kaštieľ,ktorý slúžil rodine až do jeho znárodnenia.Po roku 1935 ,keď gróf odišiel z diplomatických služieb, rodina už viac času strávila v Remetských Hámroch.Gladys a Ladislav mali spolu 5 dcér.Po manželovej smrti v roku 1938 sa Gladys vrátila späť do USA.Pamätníci na grófku spomínali v dobrom,charakterizovali ju ako elegantnú, láskavú a starostlivú ženu.

Život rodiny mal významný vplyv na rozvoj Remetských Hámrov.Značná časť aktívnej populácie obce bola zamestnaná v podnikoch patriacich rodine alebo v jej službách.Gróf a grófka podporovali modernizáciu výroby aj obce a zároveň sa starali o svojich zamestnancov. Pre opustené deti založili dojčenský ústav.Drevo vyťažené v grófskych lesoch sa na sklady prepravovalo úzkokoľajkou.Časť vyťaženého dreva sa spracovávala v miestnej píle.V blízkosti obce sa nachádzala zvernica,v ktorej bolo aj niekoľko amerických bizónov a muflónov.Najviac sa tu lovil jeleň sika.

Remetské Hámre patrili na Slovensku medzi prvé obce ,ktoré mali vlastný vodovod a verejný rozvod elektriny.

Kultúrne pamiatky,ktoré dnes môžete v obci vidieť spadajú práve do  obdobia rokov 1922-1935 keď tu rodina žila.Škoda,že sa nezachoval nový kaštieľ,ktorý bol navrhnutý rakúskym architektom pre exteriér a americkým architektom pre interiér.Po znárodení bola v v priestoroch kaštieľa v rokoch 1952-1956 umiestnená Stredná lesnícka škola.Kaštieľ v roku 1956 nešťastne zničil požiar.Zachoval sa len kamenný múr,ktorý je dnes súčasťou priečelia Detského domova.

 

Súvisiace články

Geografia a demografia
História obce
Kultúrne pamiatky
Pomník padlých partizánov v 2.svetovej vojne
Symboly obce