erb obce

Obec Remetské Hámre

Strategické dokumenty

24.09.2021

Oznámenie o strategickom dokumente

Vodíková stratégia Košického kraja


Oznámenie o stratégií

Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2021-2030


Zverejnené 23.3.2023:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR : Program rozvoja vidieka SR "Rekonštrukcia vonkajšej dlažby Domu smútku Remetské Hámre" 


Program rozvoja obce Remetské Hámre 2019-2024

Komunitný plán sociálnych služieb obce Remetské Hámre 2019-2024