erb obce

Obec Remetské Hámre

Životné prostredie-výrub stromov

30.09.2021

Obec ako orgán ochrany prírody povoľuje výrub stromov v období vegetačného pokoja,ktoré je stanovené od 1.10. do 31.3.

Informácie o získani povolenia na výrub Vám poskytneme na Obecnom úrade.

Súhlas obce sa nevyžaduje v prípadoch ustanovených v §47 ods.4 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.


Výrub život ohrozujúcich stromov v okolí kaštielika

IMG_1104.jpgIMG_1097.jpgIMG_1096.jpgIMG_1092.jpgIMG_1090.jpg