erb obce

Obec Remetské Hámre

Kultúrne pamiatky

05.09.2021

V obci Remetské Hámre sa nachádza niekoľko kultúrnych pamiatok:

 

1.Kaštielik - postavený v romantizujúcom štýle medzi rokmi 1922-1935,nachádza sa za kostolom Svätej Trojice ,v súčasnosti je v jeho priestoroch v prevádzke Penzión Ivana.

 

Vila

 

2.Lesná správa - postavená v romantizujúcom štýle ,tiež medzi rokmi 1922-1935 ,nachádza sa severne od kostola Svätej Trojice ,v súčasnosti stále slúží pre potreby Lesnej správy Remetské Hámre .


Lesna-_spravaRH.jpg

 

3.Dojčenský ústav-postavený v romantizujúcom štýle,tiež medzi rokmi 1922-1935,nachádza sa južne od kostola Svätej Trojice,dlhé roky slúžil ako nemocnica ,potom dojčenský ústav ,v súčasnosti je objekt nevyužívany. 

 

4.Zdravotné stredisko-budova postavená v romantizujúcom štýle medzi rokmi 1922-1935 ,nachádza sa severne od kostola Svätej Trojice/na hlavnej ceste/ ,súpisné číslo 40 ,stále sa využíva ako ambulancia obvodného lekára.

 

5.Poľovnícky kaštielik -Morské oko- postavený v romantizujúcom štýle v roku 1924 grófom Ladislavom Széchényim.Bol postavený z podnetu pani grófky pre ich nemocnú dcéru ,ktorá sa tu uzdravila vďaka tunajšiemu zdravému vzduchu. Kaštielik sa nachádza na západnom brehu jazera.Patrí k najkrajšie situovaným lesníckym stavbám na Slovensku.Je v správe Lesov SR a v súčasnosti sa využíva ako reprezentačná lesnícka chata slúžiaca aj verejnosti.

 

Súvisiace články

Geografia a demografia
História obce
Pomník padlých partizánov v 2.svetovej vojne
Symboly obce
Významné osobnosti