erb obce

Obec Remetské Hámre

Ako predchádzať odpadom

08.09.2021

Prečo vôbec predchádzať tvorbe odpadu ?

  1. šetríme peniaze na poplatku za komunálny odpad,
  2. chránime životné prostredie, teda pôdu ktorá nás živí, vodu ktorú pijeme, vzduch ktorý dýchame,
  3. chránime vlastné zdravie a zdravie svojich detí a vnúčat , dnes sme svedkami prudké nárastu zdravotných ťažkosti obyvateľstva od najmladších ročníkov ,jedným z hlavných faktorov je stále sa zhoršujúca kvalita životného prostredia,
  4. šetríme zdroje, ktoré spotrebúvame na výrobu energií a rôznych výrobkov.

Prinášame Vám niekoľko doporučení a rád ako predchádzať vzniku odpadov  :

1.Vyvarovať sa plytvaniu s potravinami .Kupujem len toľko potravín ,koľko spotrebujem. Viete, že bežný Slovak ročne vyhodí viac ako 100 kg potravín do koša(111 kg za rok 2018) a štatisticky priemerne vydávame 19% našich príjmov za potraviny ?

2.Predchádzať tvorbe biologicky rozložitelného komunálneho odpadu.Biologický rozložiteľný komunálny odpad predstavuje asi 34 % celého komunálneho odpadu ,pričom 60% biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu tvoria vyhodené nespotrebované potraviny. Najjednoduchšou a najlacnejšou cestou ,ako biologický rozložiteľný odpad ekologicky zlikvidovať je ho kompostovať ,v prípade tráv a konárov mulčovať a nastieľať . Po skompostovaní získame kvalitný kompost ,ktorý je výživou pre Vašu záhradu alebo trávnik.

3.Nekupovať zbytočné obaly.Namiesto stolovej vody v PET fľaši uprednostnime pitie vody z vodovodu. Minerálne vody kupujme v sklenennej vratnej fľaši.Pokiaľ je to možné dajme prednosť väčším baleniam pred malými.Nakupujme prednostne do vlastných opakovane použiteľných obalov.Nahraďme plastové vrecká plátennými alebo papierovými.Hľadajme predajcov z bezobalovou distribúciou do vlastných nádob a obalov.

4. Vymeniť jednorázové veci za opakovane použíteľné. Zadovažme si sklenenú alebo nerezovú nádobu v ktorej si budeme nosiť vlastné nápoje.Nepoužívajme jednorazové príbory,poháre,riad.Použivajme pre svoje deti moderné bavlnené plienky,nie jednorázové. Neobjednávajme si jedlo na donášku .Používajme nabíjateľné batérie .Tonery do tlačiarne a kopírky dávajme znova naplniť

5. Požičiavajme si veci. Ak máme funkčné veci a nepotrebujeme ich,darujme alebo poskytnime ich iným.

6.Trieďme všetky odpady. Mnohé takto vytriedené zložky odpadu predstvujú cennú surovinu pre ďalšie alebo opätovné spracovanie.

 

Súvisiace články

Biologický rozložiteľný odpad
Nakladanie s komunálnymi odpadmi a DSO