erb obce

Obec Remetské Hámre

Prírodné pamiatky

03.10.2021

Prírodná pamiatka Malé Morské oko  Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt malé morské oko 

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1993. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Rozloha je 2,0623 ha. Vyhlásená bola na ochranu Vihorlatského jazierka, ktoré reprezentuje určitý vývojový stupeň s možnosťou porovnávania prirodzeného starnutia týchto jazierok v pohorí. Prírodná pamiatka je súčasťou územia európskeho významu Morské oko, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v CHKO Vihorlat v katastri obce Remetské Hámre.K Malému Morskému oku vedie turistický chodník z Morského oka.

 

Prírodná pamiatka Sninský kameň

 

Územie bolo vyhlásené za chránené v roku 1982.Rozloha je 5,59 ha,z toho predstavujú 1,62 ha skalné plošiny.Podlieha 4.a 5.stupňu ochrany.Sninský kameň sa vypína do výšky 1006 m n.m.Predmetom ochrany sú dva výrazné skalné útvary vo forme plošinového lávového vrcholu (zvyšok lávového prúdu, ktorý sa zvetrávaním zachoval vo forme andezitových brál). Zároveň je významnou lokalitou s biocenózami xerotermnej flóry (napr. endemická kostrava ovčia vihorlatská (Festuca ovina subsp.  vihorlatica), ktorá rastie len na Sninskom kameni a nikde inde), v skalných puklináchSNINSKÝ KAMEŇ » Trasa z Morského oka | Turisticky.skrastúcich machorastov a viacerých druhov papradí (slezinník severný (Asplenium septentrionale), slezinník červený (Asplenium trichomanes), vudsia skalná (Woodsia ilvensis)), endemických druhov flóry (rozchodník ročný (Sedum annuum)) a iných ohrozených druhov (telekia ozdobná (Telekia speciosa), symbol Vihorlatských vrchov).Prírodná pamiatka je súčasťou územia európskeho významu Morské oko, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v CHKO Vihorlat v katastri obce Zemplínske Hámre.Na Sninsky kameň vedie turisticky chodník z Morského oka s pokračovaním na Sninske rybníky.

Fotoalbum k článku

Súvisiace články

Prírodné rezervácie
Vihorlatské vrchy