erb obce

Obec Remetské Hámre

Prerušenie distribúcie elektriny

27.05.2024

Prerušenie dodávok z dôvodu rekonštrukcie nízkonapäťového vedenia:

Prerušenie distribúcie elektriny 17.júna 2024 od 7:30 do 16:30 hod.

Prerušenie distribúcie elektriny 18. júna od 7:20 do 16:50 hod.

Prerušenie distribúcie elektriny Remetské Hámre č.105

Prerušenie distribúcie elektriny Remetské Hámre č.14

Prerušenie distribúcie elektriny 19.júna od 7:30 do 17:00 hod.

Prerušenie distribúcie elektriny 20.júna od 7:20 do 16:50 hod.

Prerušenie distribúcie elektriny 24.júna od 7:30 do 16:50 hod.

Prerušenie distribúcie elektriny 25. júna od 7:20 do 16:50 hod.

Prerušenie distribúcie elektriny 26. júna od 7:20 do 16:50 hod.