erb obce

Obec Remetské Hámre

Dočasná úprava úradných hodín

12.07.2023

DOČASNÁ ÚPRAVA  ÚRADNÝCH HODÍN:

 

 

 

 PONDELOK

8:00 – 12:00

 UTOROK

8:00 – 12:00

 STREDA

8:00 – 12:00

 ŠTVRTOK

8:00 – 12:00

 PIATOK

8:00 – 12:00

 

V prípade potreby kontaktujte sekretariát obce:

 

na e-mailovej adrese:             remetskehamre@lekosonline.sk                  alebo

na telefónnom čísle:                0948 226 593.