erb obce

Obec Remetské Hámre

Čistenie koryta Okny a obce po silnej búrke

12.07.2021

Dnes sa začalo čistiť koryto našej Okny. Korene stromov, celé kmene a nánosy na niektorých miestach úplne zatarasili priepustnosť koryta. Čistili sme od Rybárky až ku vláčiku.

Ďakujeme Povodiu za rýchle reagovanie na daný stav potoka po sobotnej búrke.

Dosypávame drť na niektorých častiach uličiek a budeme musieť upraviť aj vymytý povrch svahu pri pamätníku.