erb obce

Obec Remetské Hámre

20.ročník Memoriálu Janka Mandičáka

12.07.2021
V sobotu sa na našom futbalovom ihrisku uskutočnil 20. ročník Memoriálu Janka Mandičáka.
Chlapci z nášho Tatrana brigádovali už od piatku na prípravách na futbalové popoludnie.
Hosťom turnaja boli chlapci z TUKE (Technickej univerzity Košice).
Zapojili sa aj naši starí páni z Tatrana a nedali sa zahanbiť. Predviedli svoje futbalové skúsenosti.
Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na realizácií tohto športového spomienkového podujatia