erb obce

Obec Remetské Hámre

Návšteva kolektívu vedenia z VÚC

12.07.2021

V tomto týždni sme mali pracovnú návštevu kolektívu vedenia z VÚC Košice pod vedením Ing. Ovčiarku. Na pracovnom stretnutí boli aj naši partneri z Lesov SR, CHKO Vihorlat a zástupcovia pre cestovný ruch zo Sobraniec.

Zámerom pracovného stretnutia bolo prejsť si možnosti efektívnejšieho využitia cestovného ruchu danej lokality na turistickú, športovú, náučnú a rekreačnú funkciu prípravou cyklotrás, bežkárskych trás pre zimné využitie vzhľadom na vhodné snehové podmienky našej lokality.

Tímu z VÚC, sme v neposlednom rade, predstavili aj naše dve grófske vily, ktoré by mohli po rekonštrukcii, prispieť k atraktivite regiónu.