erb obce

Obec Remetské Hámre

Montáž osvetlenia, oprava obecného rozhlasu, kosenie.

12.07.2021

Na troch zastávkach v centrálnej časti obce sme umiestnili solárne svetlá, ktorých účelom je prispieť občanom k bezpečnosti počas doby, keď je verejné osvetlenie vypnuté.

Opravovali sme aj vedenie rozhlasu na ulici Vodárenskej a Okružnej.

Kosila sa Zóna oddychu a časť Okružnej ulice.