erb obce

Obec Remetské Hámre

Výsledky volieb na starostu a poslancov obce

30.10.2022

Poradie kandidátov na miesto starostu obce

Kandidát Počet hlasov Počet hlasov (%)
Marek Kondžura 186 54,06
Michal Pado 86 25
Róbert Landa 72 20,93

Poradie kandidátov na miesta poslancov obce

Kandidát Počet hlasov
Peter Tomko 189
Ivan Byra 162
Jozef Bittner 161
Žaneta Chovancová 135
Katarína Ivaničková 131
Miroslav Bučko 128
Alena Lauričová 120
Nikola Peložatová 114
Mária Ihnátová 105
Eduard Beľušák 95
Richard Feher 64
Mária Kotercová 63
František Michalič 49

Úspešným kandidátom blahoželáme.