erb obce

Obec Remetské Hámre

Veľkonočné sviatky 2022

12.04.2022

„Hľa, ja som s vami po všetky dni, až do skončenia sveta.“ Mt 28,20

Hlboké prežívanie Veľkonočného tajomstva - smrti a zmŕtvychvstania nášho Pána Ježiša Krista a pravú veľkonočnú radosť zo srdca praje starosta obce.