erb obce

Obec Remetské Hámre

Referendum 21.januára 2023

16.11.2022

Oznámenie kontaktných údajov a menovací dekrét zapisovateľa miestej volebnej komisie