erb obce

Obec Remetské Hámre

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

09.06.2023

Na základe rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 8.júna 2023 sa voľby do NR SR vykonajú dňa 30.9.2023 (sobota).

Rozhodnutie  o vyhlásení volieb

Informácia pre voliča v slovenskom jazyku

Informácia pre voliča v maďarskom jazyku

Ministerstvo vnútra SR - link tlačivá a vzory :  www.minv.sk/?nr23-vzory1