erb obce

Obec Remetské Hámre

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

10.02.2024

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky 8. januára 2024.

Prvé kolo volieb určil v sobotu 23. marca 2024.

V prípade druhého kola určil deň konania v sobotu 6. apríla 2024.         

Oznámenie o voľbách prezidenta Slovenskej republiky

Informácie pre voliča

Menovanie zapisovateľa

e-mailová adresa  _hlasovaci preukaz

e-mailová adresa_zasielanie delegačných listín