erb obce

Obec Remetské Hámre

Výzvy

09.09.2021

2023

Europsky fond regionálneho rozvoja - projekt "Riešenie výziev v obci Remetské Hámre"

Riešenie migračných výziev v obci Remetské Hámre


18.8.2022

Obec Remetské Hámre - Obnova balkónov vrátane drevených nosných konštrukcií

Výzva, Výkaz-výmer, Návrh na plnenie , ČV, ČV-kz, ZoD

 


 

18.8.2021

Obec Remetské Hámre- Verejné osvetlenie ,1.Etapa

Výzva,  Výkaz-výmerNávrh na plnenie ,  ČV,  ČV-kz,  ZoD

 


 

3.6.2021

Obec Remetské Hámre -rekonštrukcia Obecného úradu-Remetské Hámre :

Výzva  ,  Výkaz-výmer ,  Návrh na plnenie ,  ČV ,  ČV -kz ,  ZoD


 

 

15.3.2021 

Výzva -Vypracovanie projektovej dokumentácie Vila v Remetských Hámroch 

 


12.5.2020

Obec Remetské Hámre  -výmena strechy a otvorových výplní v materskej škole obce 

Výzva   ,  Zadanie  ,  Návrh na plnenie kritérií  ,  ČV  ,  ČV - konflikt záujmov  ,  ZoD 

 


 

 9.3.2020

Obec Remetské Hámre  -rekonštrukcia vonkajšieho plášťa materskej školy v obci

Výzva

Výkaz-výmer

Pôdorys

Fasáda

ŽIVOTOPIS

ČV -konflikt záujmov

ZoD-rekonštrukcia vonkajšieho plášťa materskej školy v obci

 

 


 

6.11.2019

Obec Remetské Hámre  -rekonštrukcia vonkajšej dlažby Domu smútku Remetské Hámre

Výzva

01_Situácia   ,  02_Jestvujúci stav a búranie  ,  03_Pôdorys-návrh  ,  04_Výpis stolárskych výrobkov

Technická správa  ,  Rekonštrukcia vonkajšej dlažby

Návrh na plnenie kritérií  ,  ČV uchádzača  ,  ČV-konflikt uchádzačov  ,  ZoD

Lehota na predloženie ponuky je 14.11.2019 do 11:30 hod.na adresu Obecný úrad Remetské Hámre ,072 41 Remetské Hámre 83.

 


 14.2.2019:

Materská škola Remetské Hámre  - rekonštrukcia strechy na budove materskej školy:

výzva MŠ

zadanie VV

Návrh na plnenie kritérií

ŽIVOTOPIS

ČV-konflikt záujmov

ZoD strecha MŠ RH

 

 

 


 

Materská škola Remetské Hámre -  zateplenie objektu,trapézová krytina :

výzva MŠ

 

 


 Obec Remetské Hámre -rekonštrukcia miestnych komunikácií-Figliarka: 

 výzva

VVR.Hámre

cenová ponuka-vzo r

ZoD-RH-cesta

Súvisiace články

Faktúry
Objednávky
Zmluvy