erb obce

Obec Remetské Hámre

Zápis do Materskej školy 2023/2024

15.03.2023

Zápis bude prebiehať v dňoch 2.až 12. mája 2023

 

Tešíme sa na Vás 

kolektív zamestnancov Materskej školy