erb obce

Obec Remetské Hámre

Veľkokapacitný kontajner na odpad

13.07.2022

Od stredy 13.7.2022 do pondelka 18.7.2022 je prístupný veľkokapacitný kontajner na zvoz starých umývadiel, záchodov, sanity, starých okien a iných sklenených odpadov.

Do kontajnéra je zakázane vhadzovať staré pneumatiky, azbest, plasty!

Ďakujeme za pochopenie významu zbierania týchto odpadov, aby sa neobjavval v našom blízkom okolí a v prírode.