erb obce

Obec Remetské Hámre

Pomník padlých partizánov v 2.svetovej vojne

05.09.2021

 V roku 1965 v okolí obce bol postavený pomník na počesť zániku skupiny sovietských rozviedčíkov(šesť mužov a   jedna  žena),ktorí boli vyslaní na pomoc účastníkom SNP.

 pomnik2.jpg  V jeseni roku 1944 pri vysadení v okoli Morského oka ,skupina bola prenasledovaná miestnymi žandármi a pohraničníkmi,pričom všetci rozviedčíci zahynuli.V tom čase bola obec Remetské Hámre pod maďarskou okupačnou správou.

  Občania obce za účasti predstaviteľov štátu,zväzu protifašistických bojovníkov a iných spoločenských organizácií si každoročne pri priležitosti výročia Slovenského národného  povstania pripomínajú túto   udalosť pietnym aktom.Pravidelne sa pietnom akte zúčastňujú aj zástupcovia Veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku.

 

Pamätník sa nachádza severozápadne za obcou.Vedie k nemu obecná cesta , ktorá ďalej pokračuje lesom zastaveniami krížovej cesty.Pamätník je umiestnený oproti obnovenej protipožiarnej nádrži. 

 

   

Fotoalbum k článku

Súvisiace články

Geografia a demografia
História obce
Kultúrne pamiatky
Symboly obce
Významné osobnosti