erb obce

Obec Remetské Hámre

Zákaz využívania Vojenských lesov a majetkov verejnosťou

12.07.2021

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Odbor riadenia špecializovanej štátnej správy, oddelenie lesného hospodárstva a poľovníctva zakazuje využívanie lesov verejnosťou od 25. júna 2021 do odvolania z dôvodu ochrany pred požiarmi.

Detailné rozhodnutie v PDF